تغییر زمان‌بندی جلسات معاملاتی اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تغییر زمان‌بندی جلسات معاملاتی اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
12 تیر

بنا بر مصوبه جلسه هیئت مدیره فرابورس ایران، زمان‌بندی جلسات معاملاتی برای اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله درآمد ثابت از روز شنبه مورخ 17/04/1402 تغییر یافت

بنا بر مصوبه جلسه هیئت مدیره فرابورس ایران، زمان‌بندی جلسات معاملاتی برای اوراق با درآمد ثابت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله درآمد ثابت از روز شنبه مورخ 17/04/1402 به شرح جدول زیر است:

در مرحله پیش‌گشایش امکان ایجاد، حذف و ویرایش وجود خواهد داشت.

پیام بگذارید